Ga direct naar:

Verlagen paintball-leeftijd

De VeBON heeft ervoor gezorgd dat de milieuvergunning voor Paintball wordt afgeschaft.

Daarnaast heeft de VeBON er ook voor gezorgd dat er een wetsvoorstel bij de 1e kamer ligt die de leeftijd voor Paintball weer zal verlagen. Ook is er via de 2e kamer een lobby opgestart om dit door te zetten. Momenteel liggen er bij de 1e kamer nog 244 voostellen te behandelen. Helaas kunnen we daar niet veel aan veranderen en is daar de Eerste Kamer aan zet. Momenteel wordt er meegewerkt in een werkgroep vanuit het ministerie van justitie. VeBON heeft hier een aparte status, daar Paintball-wapens door de wapenexperts niet gezien worden als reguliere wapens.

 

Snelkoppelingen