Ga direct naar:

Lidmaatschap

Als eigenaar van een buitensportonderneming kunt u lid worden van onze vereniging, graag zelfs. Wel stellen wij een aantal voorwaarden aan het lidmaatschap.
De kandidaat leden kunnen tot de vereniging worden toegelaten indien zij voldoen aan de volgende criteria:

1.
-Zij dienen te voldoen aan de karakteristieken genoemd in de artikelen 3 en 4 van de statuten.
-Zij dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
-Zij dienen zes maanden per jaar actief te zijn in de buitensport.
-Zij dienen zes maanden per jaar bereikbaar te zijn voor klanten van buitensportactiviteiten.
-Zij dienen te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de verklaring volgens
de VeBON norm 4.0.
-Zij dienen te beschikken over een ongevallenverzekering die voldoet aan de verklaring volgens de VeBON norm 4.0. 
Deze verzekering dient bij voorkeur afgesloten te worden onder de collectieve verzekering van de VeBON.

2.
Verzoeken tot toelating tot de vereniging worden beoordeeld en behandeld door de
ballotagecommissie volgens een op schrift gestelde toelatingsprocedure.

Soorten lidmaatschap en kosten

VeBON-lidmaatschap

Het VeBON lidmaatschap kost €127,80 per maand. U bent voor deze prijs niet alleen lid van VeBON maar tevens volwaardig lid van RECRON en MKB Nederland.
Een RECRON lidmaatschap kost normaliter €2100,- voor een gemiddeld buitensportbedrijf. Dit RECRON-lidmaatschap betekent dat u gebruik kunt maken van alle faciliteiten die RECRON te bieden heeft. 
Het MKB lidmaatschap van MKB kost normaal gesproken €250,- per bedrijf.

Ieder VeBON-lid is verplicht zich binnen een half jaar te certificeren volgens de VeBON-norm 4.0. Een audit voor deze certificering kost €1320,80 en zal worden uitegevoerd door Q-consult. Q-consult is onder andere een erkend uitvoerend orgaan van Tüv Nederland.
Een audit zal twee maal in de drie jaar worden uitgevoerd.
De facturering van de TÜV certificering wordt door TÜV service check afgehandeld.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Sub - lidmaatschap

Indien u lid wordt met een tweede onderneming waarbij minimaal 51% van de aandelen in het bezit zijn van de eerder aangesloten onderneming is er sprake van een sub - lidmaatschap. De kosten voor het tweede bedrijf bedragen dan €250,00. Ook dit bedrijf dient zich volledig te certificeren met de daarbij behorende kosten.

Indien de certificering voor de keuringsinstantie geen bijzondere extra werkzaamheden met zich meebrengt zijn er geen extra kosten aan verbonden (in overleg met Q-consult).

Kennislidmaatschap

Het kennislidmaatschap is bedoeld voor personen, instellingen of organisaties die bedrijfsmatig een (buitensport)onderneming gaan exploiteren.

Deze kennisleden kunnen door middel van het kennislidmaatschap zich beroepen op het secretariaat van de VeBON, welke hen informatie kan verschaffen en hen kan helpen bij het voldoen aan de VeBON-criteria om regulier lid te kunnen worden van de vereniging. Daarnaast is er voor deze kennisleden ook de mogelijkheid om de benodigde kennis te halen bij al bestaande VeBON-leden.

Kennisleden kunnen volledig gebruik maken van de VeBON norm. Het gebruik van de norm dient uitsluitend te zijn voor eigen gebruik en verspreiding van de norm is niet toegestaan.

Kennisleden betalen de volledige contributie en zijn daarmee ook lid van de RECRON organisatie. De lidmaatschapskosten bedragen vanaf de datum van ingang van het lidmaatschap een evenredig gedeelte van dat kalenderjaar. 

Het kennislidmaatschap wordt beëindigd zodra men activiteiten gaat uitvoeren of het lidmaatschap opzegt met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement. Zodra men activiteiten uit gaat voeren is er sprake van aspirant lidmaatschap en gelden de vastgestelde regels voor het aspirant lidmaatschap. 

Snelkoppelingen