Ga direct naar:

Recreatie en Natuur

De VeBON heeft een gedragscode ontwikkeld voor landschapsbeheerders waardoor men afspraken kan maken met deze landschapbeheerders en het eenvoudiger wordt zonder speciale vergunningen te mogen werken.

VeBON heeft als eerste organisatie in Nederland onderzoek gedaan naar de invloed van activiteiten op de biodiversiteit. Het is voor de VeBON erg belangrijk om te zorgen dat men blijvend actief kan zijn. Daarom is het ook belangrijk om integer en voorzichtig om te gaan met de natuurwaarden. Immers, als de natuur zou lijden onder onze activiteiten zou de omgeving die juist nodig is voor het uitvoeren  van de activiteiten niet meer in stand blijven. Ook het project Duurzaam Ardennen is erg belangrijk geweest. Het heeft geleid tot een betere communicatie met de  Belgische overheden. Diverse ondernemingen van de VeBON die actief zijn in de Ardennen hebben daar dan ook actief aan meegewerkt.

Duurzaamheid

De VeBON maakt zich sterk voor goed MVO-beleid door onder andere het ontwikkelen van een Green Key buitensport. Naast deze Green Keys hebben veel leden ook een Green Key voor hun locatie.  De normering voor buitensport is met name gericht op de diversiteit van de bedrijven. Vaste locaties hebben immers met andere dingen te maken dan de bedrijven die op wisselende locaties actief zijn.

De VeBON is momenteel ook actief als het gaat om Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen als het gaat om duurzaamheid, maar is ook betrokken met maatschappelijke instellingen. Zo hebben we onder andere een project gesteund met het KWF en zijn we actief geweest om de Nationale Sportweek te ondersteunen.

Snelkoppelingen