Ga direct naar:

Opleidingen

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie van VeBON zet zich, als branche vertegenwoordiger, al jaren in om de wensen van het werkveld kenbaar te maken aan het onderwijsveld. Zo werd op Europees niveau deelgenomen aan het project om beroepskwalificaties grensoverschrijdend te stroomlijnen. En in Nederland werd samenwerking gezocht met scholen en bonden.

Outdoor Animator

Uit die samenwerking is het product outdoor animator ontstaan. Een eerste stap op weg naar een gemeenschappelijk, inhoudelijke, visie op opleiden. Een minimale eis overigens, waarbinnen de door het werkveld zo gewenste procesmatige wijze van veilig werken is verwerkt en er een overeenstemming is met de wettelijke eisen en de VeBON veiligheidsnorm. Er is gekozen voor een minimale eis, zodat iedere opleiding de ruimte heeft om additioneel inhoud toe te voegen. Zo blijft de eigenheid van iedere opleiding overeind.  

Met nadruk noemen we het een eerste stap! Na twee jaar is het namelijk al duidelijk dat er een verbeterde versie nodig is. Maar er is niet stil gezeten. In samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen zijn bijbehorende praktijkopdrachten, nog meer instructiefilmpjes, een competentiescan en beoordelingskaders ontwikkeld (afgerond 2012). De nieuwe klus voor de komende jaren wordt om de bestaande leermiddelen inhoudelijke van een revisie te voorzien.

Alle VeBON leden hebben de digitale beschikking over de opleidingsmaterialen; outdoor animator (theorie & instructie filmpjes, etc). Zo hoopt de VeBON dat al haar leden het personeel overeenkomstig opleiden.

VeBON-opleiders

De VeBON leden hebben inmiddels binnen hun bedrijf VeBON-opleiders laten scholen. Deze VeBON- opleiders zijn didactisch-methodisch geschoold om outdoor animator stagiaires zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarnaast zijn er, verspreid over het hele land, VeBON leden die een assessor in hun personeelsbestand hebben. Deze assessoren zijn door het ministerie van onderwijs opgeleid en bevoegd om examens af te nemen. Een werkveld examinator is per slot van rekening al een tijdje verplicht vanuit het ministerie. Dit jaar zal er nog een register op deze site worden geplaatst, waarin te vinden is welke leden een VeBON-opleider en/of assessoren in hun bestand hebben.

ZZP-ers

Er komt ook een register van ZZP-ers die werken volgens de minimale eis van outdoor animator en goed verzekerd zijn via de VeBON. De VeBON heeft namelijk de goedkoopste en kwalitatief beste  verzekering voor ZZP-ers. 

Snelkoppelingen