Ga direct naar:

Ondernemingsdossier Recreatie

Vermindering van regeldruk is voor veel ondernemers van groot belang. Het eindeloos invullen van formulieren met dezelfde vragen maakt dat er onnodig veel tijd en energie gestopt wordt in allerlei documenten.

VeBON is samen met RECRON actief om dat deel van het ondernemersklimaat drastisch te verbeteren.

Voorbeeld hiervan is het ondernemersdossier. Het ondernemers dossier is zelfs  opgenomen in het regeerakkoord. De bedoeling van dit ondernemersdossier is dat ondernemers en overheid samen beter gaan communiceren.
Met name als het gaat om ondernemers en toezichthouders. Ondernemers kunnen toezichthouders als bijvoorbeeld de NVWA, Gemeenten, Politie en Brandweer inzage verlenen zonder tijdrovende vragenlijsten en interviews. Ook kwaliteitssystemen als ISO kunnen digitaal ingezet worden voor eigen gebruik.

VeBON probeert ook binnen de vereniging te zoeken naar methodes met minder regeldruk, zoals bijvoorbeeld het waar mogelijk digitaal maken van de certificering en het vereenvoudigen van de Benchmark,

Snelkoppelingen