Ga direct naar:

Meer buitensportactiviteiten onder laag BTW tarief

De VeBON heeft gezorgd voor lage BTW-tarieven in de outdoorbranche.
Voor veel onderdelen betekende dit vroeger een tarief van 19 –nu 21 % BTW.
Momenteel geldt er voor de meeste activiteiten nu 6 %BTW.
Door uitspraken van rechters is er nog steeds met een zekere regelmaat overleg met de belastingdienst. 

De staatssecretaris doet geen algemene toezegging op grond waarvan buitensportbedrijven ter zake van al hun prestaties het verlaagde BTW-tarief van 6% kunnen toepassen. Wel zijn enige handreikingen waar te nemen.
Volgens de staatssecretaris zijn de voorwaarden voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6% door buitensportbedrijven in zijn algemeenheid als volgt:

- er is sprake van een specifiek en permanent voor de sportbeoefening (dan wel voor: recreatie en vermaak) ingerichte onroerende zaak; waarop of waarin de prestaties van de ondernemer worden verstrekt.

Snelkoppelingen