Ga direct naar:

De VeBON Academie biedt een overzicht van interessante cursussen, opleidingen of trainingen op de meest uiteenlopende gebieden van de buitensportbranche.
  RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden.
   

The European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE) is an international non-for-profit organisation (IVZW) established according to Belgian law.

   

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en
controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

 

Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd - vertegenwoordigt 16 organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie waarin zowel leisure als business zijn vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland spant zich in de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken, zodat toerisme en recreatie kunnen uitgroeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers en recreanten hun voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en kwaliteitscondities

 

Kuiper Verzekeringen is een zelfstandig onafhankelijk assurantiekantoor en van alle markten thuis: schade- en levensverzekeringen, pensioenen en financieringen. Wij voeren de verzekeringscollectiviteiten uit voor de VeBON-ongevallen- en VeBON-aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast bieden wij ook voor andere verzekeringen prima mogelijkheden. Ons motto is: 'Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat'.

 

Edu'Actief ondersteunt leerling en docent met leermiddelen, trainingen en diensten. Wij dragen zorg voor passende, inspirerende en uitdagende producten en een gedifferentieerd aanbod, die een leven lang leren ondersteunen. Bij het ontwikkelen van deze producten werken wij nauw samen met onze klanten en partners. Tevens hebben wij een prachtig leermiddelenarrangement opgeleverd voor de opleiding Outdoor Animator van de VeBON-academie

Overig

 Milieu   Belangenbehartiging 
 www.kmvk.nl  www.mkb.nl
 www.landschapsbeheer.com  www.hiswa.nl
 www.natuurmonumenten.nl  www.toerned.nl
 www.mastersinnature.nl  www.horeca.org
 www.nederlandmooi.nl  www.iaapa.org
 www.minlnv.nl  www.anwb.nl
   www.watersportenrecreatiehuis.nl
   
 CAO  Overig
 www.keep-it-cool.nl  www.mkbservicedesk.nl
 www.sectorrecreatie.nl  www.kenwerk.nl
 www.cnvhoreca.nl  
   

 

 

Snelkoppelingen