Ga direct naar:

Informeren en adviseren van gemeentes

VeBON adviseert niet alleen leden, maar is ook graag bereid met de diverse landschapsbeheerders te overleggen. Diverse gemeenten hebben reeds een beroep gedaan op de VeBON. Zo ook enkele waterschappen.
VeBON praat ook mee via de diverse leden als het gaat om gebiedsontwikkeling.

Veel gemeenten en landschapsbeheerders hebben geen idee waar het om gaat als we praten over de risico’s bij buitensportactiviteiten.
Ook Gemeenten en landschapsbeheerders hebben een verantwoordelijkheid bij het uitgeven van gronden en vergunningen. Iedereen kan zonder kennis een buitensportbedrijf opstarten. Het zou goed zijn als ‘de uitgevers’ van gronden en locaties kaders zouden stellen aan die ondernemers met de minimale verplichting om risico inventarisaties te maken en beheersmaatregelen te nemen.

Nog beter zou het zijn de 4.0 norm van de VeBON als leidraad te nemen.
Dat wil niet zeggen dat er dan niets kan gebeuren, maar het geeft wel aan dat de ondernemer nagedacht heeft over zaken als veiligheid en opleiding.

Snelkoppelingen