Ga direct naar:

Info & Advies

De ledenadviseurs van de afdeling Info & Advies kennen de branche en weten voor welke lastig op te lossen zaken buitensportondernemers soms komen te staan. Gaat het om een uiterst specialistische aangelegenheid, dan weten deze ledenadviseurs vrijwel altijd waar zij de benodigde informatie moeten inwinnen en kunnen de buitensportondernemer zo nodig verwijzen. Als het om een actueel probleem gaat of iets waar meerdere leden mee zitten, dan zal daarover geschreven worden in de nieuwsbrief en/of zal de informatie op de website worden toegevoegd.

Gratis eerstelijns advies en hulp voor leden

Als buitensportondernemer kom je met alle facetten van de samenleving in aanraking!
Alleen al in het contact met gasten, met personeel, en met de overheid komt een veelheid van zaken aan de orde waarin je als buitensportondernemer een beslissing moet nemen. Dan is het wel zo prettig om van tevoren even ruggespraak te houden. Voor 1e lijns advies kan dit via het secretariaat of de verenigingsmanager van de VeBON.

Juridisch probleem

Info & Advies geeft de buitensportondernemer advies en eerstelijns juridische ondersteuning.
Heeft u een (juridisch) probleem, dan helpen zij u graag richting een oplossing.

Online informatie/kennisbank

Info & Advies heeft inzicht in problemen, ontwikkelt vakinformatie en draagt bij aan de beleidsvorming van VeBON en RECRON. Als lid krijgt u online toegang tot de kennisbank van en via de RECRON. In deze kennisbank vindt u alle informatie die u kan helpen bij uw bedrijfsvoering. Denk aan informatie over bijvoorbeeld

  • veilig ondernemen
  • cao
  • verhuur van middelen
  • incasso (voorkomen van wanbetaling)
  • overeenkomsten

Snelkoppelingen