Ga direct naar:

ELESA Project

Eind 2013 is een nieuw Europees project gestart, waarin de VeBON participeert, met de naam ELESA.

ELESA staat voor European LEarning Syllabus for outdoor Animators.

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest, waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van lesmiddelen voor de leergang outdoor animator op Europees niveau.

De VeBON heeft al lesmethoden op niveau vier maar de Europese partners van de VeBON willen een Europese leergang op niveau zes (vergelijkbaar met een verkorte HBO-opleiding), omdat in Europa hogere eisen worden gesteld aan de verantwoordelijkheid van mensen die groepen begeleiden.

De lesmethoden van de VeBON zullen mede de basis gaan vormen van de Europese leergang.

Op de website www.elesa-project.eu is alle informatie te vinden over het project.

Brochure ELESA project

Snelkoppelingen