Ga direct naar:

Convenanten landelijke partijen

De VeBON sluit convenanten met partijen om de veiligheid,te bevorderen. Als het gaat om het uitvoeren van buitensportactiviteiten in Nederland wordt er nog steeds veel gerommeld. Het is goed dat steeds meer partijen inzien dat dit niet meer van deze tijd is. Daarom kiezen steeds meer partijen die een groter belang hebben en vaak een ideologische grondslag zoals bijvoorbeeld Jantje Beton voor VeBON bedrijven.
Ook partijen als Stayokay en onze collega brancheorganisatie IDEA (Independent Dutch Eventmarketing Association) kiezen er voor om hun sportieve activiteiten uit te laten voeren door VeBON bedrijven. De VeBON geeft op verzoek ook  voorlichting aan gemeenten en waterschappen om een beter ondernemersklimaat te genereren voor de leden en ook voor de niet leden. Als sector is het namelijk niet alleen voor de leden van belang dat er veilig gewerkt wordt, maar ook voor niet leden.
Een negatief imago en ongevallen die te voorkomen zijn moet men immers zoveel mogelijk mijden.

Snelkoppelingen